Đặt xe


Module tính giá xe taxi

  • Tự do thêm xóa các loại xe mong muốn trong trang quản trị
  • Có thể thiết lập giá xe 1 chiều, 2 chiều, thiết lập mức giá theo độ dài quảng đường
  • Giá 1,400,000 / 1 domain. Sử dụng vĩnh viễn
  • Sử dụng API Google Map, khách mua tự tạo tài khoản Gmail sau đó tự đăng kí API Key.
  • Nhận tùy chỉnh luồng, cách tính giá xe theo yêu cầu
  • Liên hệ: https://dominhhai.com
 
 
Xem giới thiệu chi tiết